Prawa autorskie

Firma Iridum dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną dokładność i aktualność informacji publikowanych w serwisie internetowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, o ile nie wynikają one z rażącego zaniedbania bądź celowego działania.

Radaway Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie oraz jakiekolwiek linkowania prowadzące do jej strony internetowej.

Zaprezentowane na zdjęciach kolory produktów mogą nieznacznie się różnić od rzeczywistych.

Licencje

Radaway Sp. z o.o. stara się stworzyć innowacyjny i informacyjny serwis internetowy. Proszę pamiętać, że chcemy chronić swoje prawa własności intelektualnej, w tym również swoje patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. Dlatego, też niniejszy serwis internetowy nie udziela żadnych licencji do użytkowania własności intelektualnej należącej do Radaway Sp z o.o. lub własności intelektualnej osób trzecich.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, znaki handlowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami do znaków handlowych Radaway Sp. z o.o., dotyczy to również nazw modeli, logo oraz emblematów.

Prawa autorskie

© Copyright Radaway Sp. z o.o. Teksty, obrazy, grafika, plik video oraz ich układ na stronach internetowych są objęte prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania tych obiektów dla celów handlowych lub w celu dystrybucji, modyfikowania i publikowania tych obiektów na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Radaway Sp z o.o..Strony internetowe Iridum mogą zawierać obrazy, których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.